Eenvoudig bouwkosten berekenen voor aannemerswerk

Wil jij gemakkelijk de totale bouwkosten voor je klant in beeld hebben? Tijd besparen. In ‘Aannemerswerk’ vind je alles terug.

Je krijgt toegang tot onze kostendatabase en gebruikt de calculatietool om razendsnel een offerte te maken. En je ontvangt een handig zakboekje. All-in voor één scherpe prijs.

Profiteer nu van 10% introductiekorting. Betaal geen € 399,- maar slechts € 360,-.

Bestel direct

Online toegang tot alle bouwkostengegevens van aannemerswerk

Inclusief calculatietool: maak jouw offertes in een handomdraai

Wij houden alle bouwkostengegevens maandelijks up-to-date

Inclusief handzaam boekje voor op de bouwplaats

Gemakkelijk tijd besparen

Het zijn drukke tijden. Zeker voor aannemers. Dan is het handig als je tijd kunt besparen op het maken van je offertes.

Het kost je al snel een paar uur van je tijd. Vaak ook nog in de avonduren of in het weekend. Wil je daar vanaf? ‘Kostdat? Mijn… aannemerswerk’ biedt actuele, onafhankelijke en getoetste kostengegevens.

Maak een calculatie en offerte in een handomdraai. Kijk hieronder welke gegevens je kunt verwachten.

Grondwerk
metselwerk kosten

Welke kostengegevens staan in ‘Kostdat? Mijn… aannemerswerk’

05.42 Afsluitingen en reclame
05.42.21 Stofschot
Aanbrengen plaatmateriaal voor een stofschot

05.43 Tijdelijke terreinverhardingen
05.43.10 Ongebonden verharding
Huur rijplaten

05.52 Uitzetten
05.52.11 Bouwraam
Uitzetten bouwwerk

05.62 Tijdelijke bemaling
05.62.10 Open bemaling
In stand houden open bemaling
05.62.20 Bronbemaling
Aan- en afvoerkosten materieel bronbemaling
Aanbrengen bronbemaling, bouwput
Aanbrengen en trekken van een peilbuis
Aanbrengen filter met stijgbuis voor deepwellbron
Bronbemalingsinstallatie
Drainagezand tijdelijke bronbemaling
Huren deepwellpompbemaling in bouwput
Installeren en verwijderen pompinstallatie
In stand houden bronbemaling in bouwput
In stand houden deepwellbemaling in bouwput
Maken boorgaten ten behoeve van deepwellbemaling in bouwput
Verwijderen bronbemaling in bouwput

05.71 Tijdelijke damwanden
05.71.11 Heien damwand, stalen damwandprofiel
Heien stalen damwand, huur 120 dagen
Heien stalen damwand, huur 60 dagen
Stalen damwand in bouwput, heien, tijdelijk
05.71.12 Trillen damwand, stalen damwandprofiel
Trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 120 dagen
Trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 60 dagen
Hoogfrequent trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 120 dagen
Hoogfrequent trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 60 dagen

05.74 Bewerkingen tijdelijke funderingspalen
05.74.10 Snellen paalkop
Bewerken betonnen paalkop

10.32 Plaatselijk sloopwerk
10.32.13 Trekken funderingspaal
Trekken palen tijdelijke bouwput van Berlinerwand

10.40 Stutwerk
10.40.10 Stutwerk
Afstempelen gevels
Afstempelen vloeren
Afstempelen kapconstructies

10.50 Hak- en breekwerk
10.50.10 Hak- en breekwerk
Aanbrengen sparing voor onderslagbalk onder bestaande vloer
10.50.11 Hak- en breekwerk, gaten
Boren gat in betonvloer
Boren gat in kanaalplaatvloer
Boren gat in wand
10.50.12 Hak- en breekwerk, sleuven
Zagen en boren in wand, voor installatiewerk

12.30 Bouwrijp maken
12.30.30 Opschonen van het terrein
Opschonen terrein

12.40 Ontgraven van grond
12.40.10 Ontgraven van grond
Graven kabelsleuf met mini-graafmachine
Graven kabelsleuf, handmatig
Ontgraven bouwput, handmatig
Ontgraven bouwput, machinaal

12.50 Verwerken van grond en grondvervangende materialen
12.50.10 Verwerken van grond, grond
Aanvullen bouwput, handmatig
Aanvullen bouwput, machinaal
Aanvullen kabelsleuf met uitgekomen grond, handmatig
Aanvullen kabelsleuf met uitgekomen grond, machinaal
12.50.11 Verwerken van grond, zand
Aanbrengen bodemafsluiting, zandbed
12.50.12 Verwerken van grond, klei/leem
Ontgraven bouwput, klei/leem, machinaal
12.50.15 Verwerken van grond, grind
Aanbrengen bodemafsluiting, grindlaag
12.50.16 Verwerken van grond, schelpen
Verwerken van grond, schelpen

12.70 Bewerken van grond
12.70.40 Grond egaliseren
Afwerken zandbed, fijnprofileren

14.33 Kunststof buisleidingen
14.33.10 Aanleg kunststof buisleiding, kunststof buis
Aanbrengen PVC-buis
Aanbrengen hulpstuk, PVC
Aanbrengen PVC-uitlegger als gebouwaansluiting

14.52 Afscheiders
14.52.10 Zandvanger
Plaatsen slipvangput bij tankplaats
14.52.20 Bezinkselafscheider
Plaatsen bezinkselafscheider
14.52.40 Vetafscheider
Plaatsen vetafscheider
14.52.50 Benzine-/olie-afscheider
Plaatsen benzine-/olie-afscheider
Plaatsen olie-afscheider bij tankplaats

14.54 Tanks
14.54.10 Septictank/rottingsput
Plaatsen septictank/rottingsput

14.60 Appendages
14.60.30 Vuilwaterpomp
Aanbrengen vuilwaterpomp

14.61 Appendages in leidingen
14.61.11 Ontstoppingsstuk
Aanbrengen PVC-ontstoppingsstuk op bestaande buitenriolering

15.42 Tegelbestrating
15.42.30 Tegelbestrating, betontegel
Aanbrengen betontegels, diverse formaten

17.32 Terreinmeubilair
17.32.42 Afvalcontainer
Afvalcontainer bouw- en sloopafval
Afvalcontainer grond
Afvalcontainer hout

20.00 Algemeen
20.00.10 Begrippen: algemeen
Aanbrengen dragers op steunpalen voor tijdelijke binnenstempeling
Heien steunpalen, tijdelijke binnenstempeling bouwput
Huur balk- of buisstaal
Transport staal voor binnenstempeling in bouwput
Trekken steunpalen, tijdelijke binnenstempeling bouwput

20.31 Paalfunderingen van vooraf vervaardigde palen
20.31.11 Heien funderingspaal, houten heipaal
Heien paal van hardhout
20.31.13 Heien funderingspaal, betonnen funderingspaal
Aanbrengen heipaal, prefab beton, voorgespannen wapening
Heien paal van beton
20.31.15 Heien funderingspaal, enkelvoudige stalen paal
Aanbrengen heipaal, hol buissegment, staal
Aanbrengen heipaal, schroefpaal
Aanbrengen heipaal, stalen buispaal

20.32 In de grond gevormde palen
20.32.31 Mortelschroefpaal
Aanbrengen heipaal, schroefmortelpaal
20.32.51 Puttenfundering, betonnen putring
Plaatsen putring

20.41 Damwanden van vooraf vervaardigde damwandprofielen
20.41.12 Heien damwand, stalen damwandprofiel
Transporteren heistelling

21.00 Algemeen
21.00.10 Begrippen: algemeen
Leveren en aanbrengen keerwand enkelkerend als los- en laadkuil
Leveren en aanbrengen keerwand, 5 compartimenten
Leveren en plaatsen keerwand als los- en laadperron
Leveren en plaatsen keerwand, enkelkerend als afscheiding

21.21 Betonreparatie
21.21.21 Betonreparatie, nieuwe lagen
Repareren betonoppervlak (kelder)wanden, met reparatiemortel

21.31 Verloren bekisting
21.31.10 Verloren bekisting
Stellen vurenhouten werkvloerbruggetjes
21.31.21 Verloren bekisting, betonmortel
Storten beton, werkvloer tussen werkvloerbruggetjes
Storten beton, werkvloer voor betonvloer op grondslag, eventueel met vorstrand of tussenbalk
Storten beton, werkvloer voor funderingsbalk of -strook
Storten beton, werkvloer voor funderingsplaten, handmatig gestort

21.31.30 Verloren bekisting, kunststoffolie
Aanbrengen werkvloer, bouwfolie
21.31.41 Verloren bekisting, hard kunststofschuim plaat
Stellen funderingsbalk, PS-bekisting
21.31.44 Verloren bekisting, spaanplaat
Aanbrengen werkvloer, spaanplaat

21.32 Tijdelijke bekisting
21.32.10 Bekisting
Plaatsen en verwijderen ondersteuningsconstructie vloerbalk
21.32.21 Bekisting, houten bekistingsdelen
Bekisten en ontkisten betonpoer
Bekisten en ontkisten betonwand, houten bekisting
Bekisten en ontkisten breedplaatvloeren, houten randbekisting
Bekisten en ontkisten funderingsbalk, houten bekistingsdelen
Bekisten en ontkisten funderingsstrook, houten bekisting
Bekisten en ontkisten randbalk werkvloer
Bekisten en ontkisten randbekisting, combinatievloer
Bekisten en ontkisten randbekisting, opstorting vloerplaat
Bekisten en ontkisten randbekisting, vloeren op grondslag
Bekisten en ontkisten vloeren
21.32.31 Bekisting, houten bekistingsplaten/-panelen
Bekisten en ontkisten bordes
Bekisten en ontkisten dakvloer
Bekisten en ontkisten funderingsplaat
Bekisten en ontkisten kelderkoekoek
Bekisten en ontkisten kolomplaten
Bekisten en ontkisten liftput
Bekisten en ontkisten verdiepingsvloer
Bekisten en ontkisten vloerbalk, middenbalk bij kanaalplaatvloer
Bekisten en ontkisten vrijdragende balken
21.32.32 Bekisting, stalen bekistingsplaten/-panelen
Bekisten en ontkisten betonpoer
Bekisten en ontkisten betonwand, stalen/paneelbekisting
Bekisten en ontkisten breedplaatvloeren, stalen trapgatsparing
Bekisten en ontkisten funderingsbalk, stalen bekistingsdelen
21.32.54 Bekisting, kartonnen koker
Stellen kolombekisting karton

21.33 Staalplaatbetonvloeren
21.33.10 Staalplaatbetonvloer bekisting, geprofileerde staalplaat
Aanbrengen zwaluwstaartplaat

21.40 Wapeningswerk
21.40.10 Wapeningswerk, betonstaal
Aanbrengen wapening betonbalk verdieping
Aanbrengen wapening bordes
Aanbrengen wapening breedplaatvloeren
Aanbrengen wapening funderingsbalken
Aanbrengen wapening funderingsconstructies, poeren
Aanbrengen wapening funderingsstrook
Aanbrengen wapening kelderkoekoek
Aanbrengen wapening kolommen
Aanbrengen wapening kolomplaat
Aanbrengen wapening liftput
Aanbrengen wapening opstorting
Aanbrengen wapening plaatfundering
Aanbrengen wapening vloeren
Aanbrengen wapening wanden
Aanbrengen wapeningsnet, gepuntlast

21.50 In het werk gestort beton
21.50.10 In het werk gestort beton, betonmortel
Storten beton, bodemafsluiting, beton
Storten beton, badkamervloer, handmatig
Storten beton, bordes
Storten beton, breedplaatvloer, verdieping
Storten beton, combinatievloer, begane grond
Storten beton, dakvloer
Storten beton, funderingspoer en funderingsplaten, handmatig gestort
Storten beton, funderingsstrook, funderingsbalk, funderingspoer, handmatige stort
Storten beton, funderingsstrook, funderingsbalk, funderingspoer, met betonpomp
Storten beton, funderingsstrook, funderingsbalk, funderingspoer, met kraan en kubel
Storten beton, funderingsstrook, funderingsbalk, funderingspoer, mobiele kraan
Storten beton, keerwanden
Storten beton, kelderkoekoek
Storten beton, kolommen
Storten beton, kolomplaat
Storten beton, liftput
Storten beton, opstort breedplaatvloeren
Storten beton, putring, met goot
Storten beton, staalplaatvloer, verdiepingsvloer
Storten beton, verdiepingsvloer, op zwaluwstaartplaten
Storten beton, verdiepingsvloeren, utiliteitsbouw
Storten beton, verdiepingsvloeren, woningbouw
Storten beton, vloerbalk
Storten beton, vloeren op grondslag, met betonpomp exclusief huur betonpomp
Storten beton, vloeren op grondslag, met betonpomp inclusief huur betonpomp
Storten beton, vloeren op grondslag, met kraan en kubel
Storten beton, vloerplaat, op bestaande betonvloer
Storten beton, wanden, utiliteitsbouw
Storten beton, wanden, woningbouw
Storten beton, werkvloer voor funderingspoer op staal
Storten werkvloer betonvloer op grondslag

21.51 In het werk gestort beton, monolitisch afgewerkt
21.51.10 In het werk gestort beton, monolitisch afgewerkt betonmortel
Afwerken betonvloer

21.81 Isolatie
21.81.11 Isolatiewerk, isolatieplaten, hard kunststofschuim plaat
Aanbrengen EPS vloerisolatie, onder betonvloer op grondslag
Aanbrengen isolatie tegen galerijplaat

21.82 Ankers en bevestigingsmiddelen
21.82.11 Stekeind
Aanbrengen kimplaat vloer- wandaansluiting

21.86 Vochtkeringen
21.86.30 Kunststof vochtkeringsstrook, kunststoffolie
Aanbrengen bouwfolie op verdiepingsvloer

22.22 Aansluitingen en aanhelen
22.22.20 Aanheling bestaand metselwerk
Aanhelen bestaand metselwerk, dichten van sparing, baksteen en betonsteen, schoonwerk
Aanhelen bestaand metselwerk, dichten van sparing, kalkzandsteen, vuilwerk
Aanhelen bestaande vertanding in metselwerk
Aanwerken balkkop met specie

22.31 Baksteen met mortel
22.31.12 Metselwerk met mortel, baksteen metselsteen
Metselen bakstenen penant
Metselen binnenspouwblad, baksteen
Metselen binnenwand, aansluitend op kapconstructie
Metselen binnenwand, baksteen, halfsteens/wildverband
Metselen binnenwand, klein oppervlak, plaatselijk, lichte scheidingswand
Metselen binnenwand, repareren kleine oppervlakten, plaatselijk
Metselen buitenspouwblad, baksteen, handvorm
Metselen buitenspouwblad, baksteen, strengpers (geperforeerd), schoonwerk
Metselen buitenspouwblad, baksteen, strengpers (vol), schoonwerk
Metselen buitenspouwblad, baksteen, vormbak
Metselen fundering, baksteen, vuilwerk
Metselen kelderwand
Metselen rollaag
Metselen schoorsteen bovendaks
Metselen van klein muurvlak bij verbouwingen
Toeslagen bewerkingen metselwerk
22.31.13 Metselwerk met mortel, baksteen metselblok
Metselen binnenspouwblad, snelbouw keramisch metselblok, vuilwerk
Metselen binnenwand, snelbouw keramisch metselblok, vuilwerk
22.31.21 Metselwerk met mortel, lichtgewicht baksteen metselsteen
Herstellen poriso metselwerk, scheur
Metselen binnenspouwblad, poriso
Metselen binnenwand, poriso

22.32 Kalkzandsteen met mortel
22.32.11 Metselwerk met mortel, kalkzandsteen metselsteen
Herstellen kalkzandstenen metselwerk, scheur
Metselen binnenspouwblad, kalkzandsteen, metselstenen
Metselen binnenwand, kalkzandsteen, metselstenen
Metselen kalkzandstenen penant
Metselen kelderkoekoek
22.32.12 Metselwerk met mortel, kalkzandsteen metselblok
Metselen binnenspouwblad, kalkzandsteen, metselblokken
Metselen binnenwand, kalkzandsteen, metselblokken
Metselen fundering, kalkzandsteen, metselblokken
Metselen fundering, kalkzandsteen, metselstenen

22.33 Betonsteen met mortel
22.33.12 Metselwerk met mortel, beton metselsteen
Herstellen betonstenen metselwerk, scheur
Metselen binnenspouwblad, betonsteen, schoonwerk
Metselen binnenwand, betonstenen
Metselen buitenspouwblad, betonstenen, schoonwerk
22.33.13 Metselwerk met mortel, beton metselblok
Metselen binnenspouwblad, betonblokken
Metselen binnenwand, betonblokken, halfsteensverband
Metselen fundering, betonblokken

22.35 Glazen bouwsteen met mortel
22.35.10 Metselwerk met mortel, glazen bouwsteen
Metselen glazen wand

22.41 Baksteen, gelijmd
22.41.11 Gelijmd metselwerk, baksteen metselsteen
Lijmen buitenspouwblad, baksteen, handvorm, schoonwerk
Lijmen buitenspouwblad, baksteen, strengpers (geperforeerd), WF, schoonwerk
Lijmen buitenspouwblad, baksteen, strengpers (vol), WF, schoonwerk
Lijmen buitenspouwblad, baksteen, vormbak, schoonwerk
22.41.12 Gelijmd metselwerk, baksteen metselblok
Lijmen binnenspouwblad, snelbouw keramisch lijmblok, vuilwerk
Lijmen binnenwand, snelbouw keramisch lijmblok, vuilwerk

22.42 Kalkzandsteen, gelijmd
22.42.10 Gelijmd metselwerk, kalkzandsteen lijmblok/-element
Lijmen binnenspouwblad, kalkzandsteen, elementen
Lijmen binnenspouwblad, kalkzandsteen, lijmblokken
Lijmen binnenwand, kalkzandsteen, elementen
Lijmen binnenwand, kalkzandsteen, lijmblokken
Lijmen woningscheidende spouwwand ankerloos, kalkzandsteen, elementen

22.43 Betonsteen, gelijmd
22.43.10 Gelijmd metselwerk, cellenbeton lijmblok
Lijmen binnenspouwblad, cellenbetonblokken
Lijmen binnenwand, cellenbetonblokken

22.44 Gipsblokken, gelijmd
22.44.10 Gelijmd metselwerk, gips lijmblok/-element
Lijmen binnenwand, gipsblokken, behangklaar

22.51 Baksteen, droog gestapeld
22.51.20 Metselwerk, droog gestapeld, baksteen stapelsteen
Stapelen buitenspouwblad, ClickBrick, droog gestapeld, schoonwerk

22.60 Voorzieningen in metselwerk
22.60.10 Sparing
Dichtmetselen inkassing in metselwerk, vuilwerk, kalkzandsteen
Maken sparing in metselwerk
Maken vertanding of inkassing in metselwerk

22.72 Voegwerk
22.72.10 Voegwerk
Aanbrengen voegwerk, binnenwerk
Aanbrengen voegwerk, buitenwerk
Repareren voegwerk
Vervangen voegwerk, diverse metselverbanden

22.81 Wapening
22.81.20 Lintvoegwapening
Aanbrengen murfor® wapening in metselwerk

22.82 Verankeringen en opvangconstructies
22.82.21 Spouwanker
Aanbrengen spouwanker

22.83 Isolatie
22.83.11 Isolatiewerk, isolatieplaten, minerale wolplaat
Aanbrengen spouwisolatie

22.84 Vochtkeringen
22.84.10 Loden vochtkeringsstrook, bladlood
Afwerken lood

22.85 Kanaaltoebehoren en ventilatievoorzieningen
22.85.10 Schoorsteenpot
Aanbrengen schoorsteenpot
22.85.40 Wandrooster
Aanbrengen ventilatiekoker in bestaand metselwerk
Aanbrengen ventilatiekoker in metselwerk

23.30 Constructieve elementen
23.30.41 Betonnen kolom
Stellen prefab betonkolommen rond
Stellen prefab betonkolommen vierkant en rechthoekig
23.30.51 Betonnen balk
Stellen prefab betonbalken
23.30.52 Betonnen latei
Aanbrengen latei, prefab beton
23.30.53 Baksteen latei
Aanbrengen latei, baksteen met voorgespannen wapening
23.30.61 Betonnen ondersteuningsplaat/console
Stellen console, prefab beton

23.41 Niet-vrijdragende vloerelementen
23.41.11 Niet-vrijdragende betonnen vloerplaat
Leggen systeemvloer, begane grond, ribbenvloer met PS-isolatie

23.42 Vrijdragende vloerelementen
23.42.11 Betonnen plaatvloer
Leggen balkonplaat, prefab beton
Leggen bordes, prefab beton
Leggen galerijplaat, prefab beton
Leggen systeemvloer, begane grond, combinatievloer
Leggen systeemvloer, begane grond, isolatieplaatvloer
Leggen systeemvloer, kanaalplaatvloer
Leggen systeemvloer, kanaalplaat, verdieping, meerprijzen
23.42.31 Betonnen liggervloer met vulelementen
Leggen systeemvloer, begane grond, PS-isolatievloer
23.42.41 Betonnen bekistingplaatvloer
Leggen breedplaatvloeren, schildikte 50 mm
Plaatsen en verwijderen ondersteuning, breedplaatvloeren

23.43 Dakelementen
23.43.12 Cellenbeton dakplaat
Leggen systeemvloer, dakplaten cellenbeton

23.50 Wandelementen
23.50.11 Betonnen buitenwandelement
Stellen holle wandelementen
23.50.12 Cellenbeton buitenwandelement
Monteren gevelplaat, cellenbeton
23.50.31 Betonnen binnenwandelement
Stellen U-vormige liftschachtelementen, prefab beton

23.51 Kozijnelementen
23.51.20 Betonnen dorpel/neut
Aanbrengen dorpel, prefab beton

23.61 Trapelementen
23.61.11 Betonnen trap
Stellen trap, prefab beton
Stellen trap, prefab beton, verdiepingshoog

23.70 Bekledings- en afdekkingselementen
23.70.21 Betonband
Aanbrengen spekband, beton
23.70.31 Betonnen afdekband/-plaat
Aanbrengen afdekband prefab beton
Aanbrengen schoorsteenafdekplaat

23.82 Voegvullingen
23.82.10 Voegvulling met harde voegvullingsmassa, voegmortel
Storten voegvulling, beton, systeemvloer

23.84 Opleggingen
23.84.11 Bouwvilt
Aanbrengen druk- en glijvilt oplegging prefab balkon en galerijplaten

24.31 Balkconstructies
24.31.11 Timmerwerk, balklagen/plafondhangers, gezaagd hout
Aanbrengen andreaskruis
Aanbrengen balklaag, raveling
Aanbrengen plafondhanger
Aanbrengen vloerbalklagen, hout, raveling voor trapgat
Aanbrengen vuren balklaag
Aanbrengen vuren onderslagbalk
Dichtzetten sparing in houten vloeren
Zaagwerk houten balklaag
24.31.21 Timmerwerk, kapconstructie, gezaagd hout
Aanbrengen gording op bestaand metselwerk
Aanbrengen gording op stalen spant
Aanbrengen gording van gezaagd vurenhout op gordingschoenen, gemonteerd op muurregel
Aanbrengen gording van gezaagd vurenhout op gordingschoenen, gemonteerd op wand
Aanbrengen gording van gezaagd vurenhout, oplegging op wand met behulp van noodspant
Aanbrengen gording, slaper
Aanbrengen gordingconstructie, gezaagd vurenhout
Aanbrengen muurplaat
Aanbrengen ruiter

24.32 Regel-, tengel- en rachelwerk
24.32.10 Timmerwerk, regelwerk, gezaagd hout
Aanbrengen muurregel
Aanbrengen regelwerk, vuren
24.32.20 Timmerwerk, tengel- en rachelwerk, gezaagd hout
Aanbrengen panlat, daktengel en folie
Aanbrengen rietlat/knelplank op dakbeschot

24.41 Beschietingen
24.41.11 Timmerwerk, beschieting, geprofileerd hout
Aanbrengen dakbeschot, hellende en platte daken
Aanbrengen vloerplaat of vloerdelen op houten balklaag
Vervangen vloerdeel, gedeeltelijk
24.41.20 Timmerwerk, beschieting, gipsplaat
Aanbrengen plaatmateriaal knieschot, gipsplaat
24.41.32 Gelijmd werk, vlakke vezelcementplaat
Aanbrengen beschieting, cementgebonden houtvezelplaat
24.41.51 Timmerwerk, beschieting, multiplex
Aanbrengen gootplank
Aanbrengen multiplex paneelvulling binnenzijde kozijn
Aanbrengen plaatmateriaal knieschot, multiplex
Aanbrengen plaatmateriaal okoumé multiplex, buiten
24.41.53 Timmerwerk, beschieting, spaanplaat
Aanbrengen plaatmateriaal knieschot, spaanplaat
Aanbrengen plaatmateriaal, getimmerde wand, spaanplaat
24.41.62 Timmerwerk, beschieting, OSB plaat
Dichten kozijn, tijdelijk, met plaatmateriaal
24.41.63 Timmerwerk, beschieting, MDF plaat
Aanbrengen houten plaatafwerking op bestaande vloer

24.42 Vlakke-plaatbekledingen
24.42.71 Vlakke-plaatbekleding, vlakke massief kunststof plaat
Aanbrengen plaatmateriaal, volkernplaat

24.44 Profielstrokenbekledingen
24.44.11 Profielstrokenbekleding, geprofileerd hout
Aanbrengen rabat paneelvulling buitenzijde kozijn
Aanbrengen rabatdelen dakrand, meranti

24.45 Paneelbekledingen
24.45.12 Paneelbekleding, hout/kunststof bekledingspaneel
Aanbrengen kunststof paneelvulling buitenzijde kozijn
Aanbrengen volkernplaat paneelvulling buitenzijde kozijn

24.51 Spanten, liggers en kolommen
24.51.10 Ruwbouw stelwerk houten elementen, houten spant
Stellen spant van gezaagd vurenhout

24.52 Vloer-, wand- en dakelementen
24.52.20 Ruwbouw stelwerk houten elementen, houten wandelement
Aanbrengen HSB-wand
Aanbrengen compressieband t.b.v. HSB-wand
Afschuimen gevelelement t.b.v. HSB-wand
24.52.31 Ruwbouw stelwerk houten elementen, hellend-dakelement
Aanbrengen dubbelschalig dakelement, PIR, hellend dak
Aanbrengen enkelschalig dakelement, PIR, hellend dak
Aanbrengen prefab houten scharnierkap
Aanbrengen sandwich dakelement, nieuwbouw, EPS, PV-panelen
Aanbrengen sandwich dakelement, nieuwbouw, EPS, gordingdak
Aanbrengen sandwich dakelement, nieuwbouw, PIR, gordingdak, met cacheerlaag
Aanbrengen sandwich dakelement, nieuwbouw, PIR, gordingdak, zonder cacheerlaag
Aanbrengen sandwich dakelement, nieuwbouw, PIR, rieten kap
Aanbrengen sandwich dakelement, renovatie, EPS isolatie, gordingkap
Aanbrengen sandwich dakelement, renovatie, EPS, PV-panelen
Aanbrengen sandwich dakelement, renovatie, EPS, sporenkap
Aanbrengen schroefdakelement, nieuwbouw, EPS, rieten kap
Aanbrengen schroefdakelement, renovatie, EPS, rieten kap

24.81 Isolatie
24.81.12 Isolatiewerk, isolatieplaten, minerale wolplaat
Aanbrengen isolatie minerale wolplaat, ruwbouwtimmerwerk
Aanbrengen isolatie paneelvulling kozijn
Aanbrengen isolatiestrook muren

24.85 Ankers en bevestigingsmiddelen
24.85.11 Muurplaatanker
Aanbrengen drager en gordinglas

25.31 Skelet
25.31.10 Staalskelet
Staalconstructie voetplaat en verbinding kolom met dakligger

25.32 Constructie-onderdelen
25.32.10 Stalen raamwerk
Aanbrengen staalconstructie, balken
Aanbrengen stalen raamwerk ten behoeve van opstorting
25.32.31 Koudgewalste stalen latei
Aanbrengen latei, gezet staal
Aanbrengen latei, hoekstaal
Aanbrengen stalen metselwerkondersteuning, buitenspouwblad

25.33 Platen, profielen en kabels
25.33.16 Dakelement, metalen sandwichpaneel
Aanbrengen dakplaat, staal
Aanbrengen dakplaat, staal, sandwichpaneel
25.33.31 Staalprofiel
Aanbrengen hoekstaal, ten behoeve van prefab bordesplaat

25.82 Opleggingen
25.82.10 Voegmortel, voegvulling met harde voegvullingsmassa
Ondersabelen kolom en ankers stellen

30.23 Reparatie kozijnen, hout
30.23.10 Reparatie houten kozijnen
Aanbrengen meranti kozijnhout, onderdorpel, tussendorpel of tussenstijl, in bestaand kozijn
Herstel gevelkozijnen hout, curatieve systemen
Herstel houten buitenkozijn, -raam en -deur, preventieve systemen
Repareren hang- en sluitwerk, buitendeur

30.31 Stelkozijnen
30.31.11 Houten stelkozijn/stellat
Aanbrengen stelkozijn

30.32 Kozijnen
30.32.11 Houten pui/kozijn
Aanbrengen gevelkozijn, meranti
Aanbrengen hef-/schuifpui, meranti
Aanbrengen inmetselkozijn, meranti
Aanbrengen kozijn met tuimelraam, meranti, rond
Aanbrengen montagekozijn, hout, opdek
Aanbrengen montagekozijn, hout, stomp
30.32.12 Metalen pui/kozijn
Aanbrengen gevelkozijnen, aluminium, gevuld met deuren
Aanbrengen gevelkozijnen, aluminium, gevuld met ramen
Aanbrengen gevelkozijnen, staal, gevuld met deuren
Aanbrengen gevelkozijnen, staal, gevuld met ramen
Aanbrengen schuifpui aluminium
Monteren binnendeurkozijn, staal, brandvertragend
Monteren binnendeurkozijn, staal, niet-brandvertragend
Monteren binnendeurkozijn, staal, schuifdeurkozijn
Monteren enkele of dubbele automatische schuifdeur
Monteren entreepui met enkele en dubbele automatische schuifdeur
Stellen inmetselkozijn voor binnendeur, staal, brandvertragend
Stellen inmetselkozijn voor binnendeur, staal, niet-brandvertragend
30.32.13 Kunststof pui/kozijn
Aanbrengen gevelkozijnen, kunststof, gevuld met deuren
Aanbrengen gevelkozijnen, kunststof, gevuld met ramen

30.33 Deuren
30.33.11 Houten deur
Aanbrengen buitendeur, merbau
Afhangen binnendeur, deklaag van harde kunststof, stomp en opdek
Afhangen binnendeur, deklaag van wit gelakt hardboard, schuif
Afhangen binnendeur, deklaag van wit gelakt hardboard, stomp en opdek
30.33.12 Metalen deur
Monteren industriedeur, stalen kozijn met stalen deur, brandwerend
Monteren industriedeur, stalen kozijn met stalen deur, standaard, ongeschilderd
Monteren industriedeur, voorzieningen

30.34 Ramen
30.34.11 Houten raam
Aanbrengen draai-valraam, meranti
Aanbrengen draairaam, meranti
Aanbrengen uitzetraam, meranti
Repareren raam
30.34.14 Glazen raam
Afhangen draairaam, isolerend glas
Afhangen klepraam, isolerend glas
30.34.70 Voorzetraam
Monteren voorzetraam, aluminium, aan binnenzijde

30.36 Roosters
30.36.12 Metalen rooster
Monteren ventilatierooster

30.38 Toebehoren kozijnen, ramen en deuren
30.38.11 Briefplaat
Aanbrengen brievenbusplaat, buitendeur
Vervangen brievenbusplaat, buitendeur
30.38.22 Kierafdichtingsprofiel
Aanbrengen tochtprofiel
30.38.43 Kunststof dorpel/neut, stelwerk afbouw
Aanbrengen kunststof neut en onderdorpel

30.41 Dakvensters
30.41.10 Houten dakvenster
Aanbrengen tuimelvenster
Repareren dakraam
30.41.30 Kunststof dakvenster
Aanbrengen dakraam

30.43 Daklichtkoepels en daklichtkappen
30.43.10 Daklichtkoepel
Aanbrengen lichtkoepel, rechthoekig
Aanbrengen lichtkoepel, rond
Aanbrengen lichtstraat

30.61 Tourniquets en rondloopdeuren
30.61.10 Tourniquet
Monteren automatische tourniquetdeur

30.62 Garage- en bedrijfsbuitendeuren
30.62.22 Segmenthefdeur
Monteren garagesectionaaldeur
30.62.23 Kanteldeur
Monteren garagekanteldeur, staal
30.62.25 Rolhefdeur
Monteren garagedeur, roldeur, staal
30.62.26 Pendeldeur/draaideur
Aanbrengen garagedeurkozijn met dubbele garagedraaideur

30.80 Hang- en sluitwerk
30.80.21 Scharnier
Aanbrengen hang- en sluitwerk, extra voorzieningen buitendeur
Aanbrengen scharnier
Vervangen scharnier
30.80.22 Draaivalraambeslag/-deurbeslag
Aanbrengen extra beveiliging op buitendeur
Aanbrengen hang- en sluitwerk, aluminium/kunststof/staal
30.80.28 Deur-/raamaandrijfsysteem
Monteren automatische deuropener, garagedeur
Monteren draaideurautomaat
30.80.31 Deur-/raamslot
Aanbrengen sloten buitendeur
Aanbrengen binnendeurslot
Aanbrengen sluitplaat, messing, RVS, staal, voor houten kozijn
Vervangen slot
Vervangen sloten buitendeur
30.80.32 Kruksluiting/espagnolet
Aanbrengen raamboompje of cilindersluiting
Aanbrengen sluiting buitendeur, extra voorzieningen
30.80.33 Grendel/knip
Aanbrengen raamknip
30.80.35 Dranger
Aanbrengen deurdranger, buitendeur
Vervangen deurdranger, buitendeur
30.80.38 Slotcilinder
Monteren profielcilinder
30.80.41 Kruk/schild
Aanbrengen kruk of schild buitendeur
Aanbrengen veiligheidsgarnituur voor deur
Aanbrengen kruk of schild binnendeur
Vervangen kruk of schild buitendeur
30.80.42 Greep/duwer/knop
Aanbrengen deurgreep
30.80.43 Uitzetter/vastzetter/buffer
Aanbrengen raamuitzetter
30.80.44 Deur-/raamnaaldprofiel
Monteren deurnaald
30.80.46 Corrosievast-stalen profiel
Aanbrengen valijzer, raam

31.40 Samengestelde bekledingen
31.40.22 Geprofileerde plaat buiten, doospanelen binnen, geprofileerde aluminium plaat
Aanbrengen sandwichpaneel, gevel

31.82 Isolatie
31.82.31 Isolatiewerk, isolatiefolie
Aanbrengen bouwfolie puivulling

32.31 Vaste trappen
32.31.12 Houten trap
Aanbrengen houten trap
Meerprijs bijkomende voorzieningen houten trap
Stellen trap, hout, meerprijzen

32.32 Beweegbare trappen
32.32.11 Metalen beweegbare trap
Monteren vlizotrap, metaal
32.32.12 Houten beweegbare trap
Monteren vlizotrap, hout

32.41 Ladders
32.41.11 Metalen ladder
Monteren gevelladder, aluminium
Monteren kooiladder, aluminium
Monteren rechte steektrap, staal
Monteren uitklapbare ladder, aluminium

32.51 Balustraden
32.51.11 Metalen balustrade
Aanbrengen balkonpaal
32.51.12 Houten balustrade
Aanbrengen balkonhek
Aanbrengen balustrade en leuning

33.31 Voorbehandeling ondergrond, baanvormige dakbedekkingen
33.31.20 Naadafwerking/dampremmende laag
Aanbrengen dampremmende laag, op plat dak

33.32 Isolatie/afschotlaag
33.32.11 Isolatiewerk, isolatieplaten, minerale wolplaat
Aanbrengen dakisolatie, steenwol, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, steenwol, vlakke plaat
Vervangen dakisolatie, steenwol, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, steenwol, vlakke plaat
33.32.14 Isolatiewerk, isolatieplaten, hard kunststofschuim plaat
Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, vlakke plaat
Aanbrengen dakisolatie, EPS 200, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, EPS 200, vlakke plaat
Aanbrengen dakisolatie, PIR, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, PIR, vlakke plaat
Aanbrengen dakisolatie voor stallen, agrarische bewaarplaatsen en opslagloodsen
Vervangen dakisolatie, EPS 100, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, EPS 100, vlakke plaat
Vervangen dakisolatie, EPS 200, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, EPS 200, vlakke plaat
Vervangen dakisolatie, PIR, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, PIR, vlakke plaat

33.33 Bitumineuze dakbedekkingen
33.33.11 Bitumineus dakbedekkingssysteem, losliggend
Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, losliggend
Overlagen dakbedekking, bitumineus, éénlaags, losliggend
Vervangen dakbedekking, bitumineus, losliggend
33.33.13 Bitumineus dakbedekkingssysteem, volledig gekleefd
Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, volledig gekleefd / gebrand
Overlagen dakbedekking, bitumineus, éénlaags, volledig gekleefd
Vervangen dakbedekking, bitumineus, volledig gekleefd / gebrand
33.33.14 Bitumineus dakbedekkingssysteem, mechanisch bevestigd
Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, mechanisch bevestigd
Onderhoudswerkzaamheden dakbedekking, bitumineus
Overlagen dakbedekking, bitumineus, éénlaags, mechanisch bevestigd
Vervangen dakbedekking, bitumineus, mechanisch bevestigd

33.34 Kunststof dakbedekkingen
33.34.11 Kunststof dakbedekkingssysteem, losliggend
Aanbrengen dakbedekking, EPDM, losliggend
Aanbrengen dakbedekking, PVC, losliggend
Vervangen dakbedekking, EPDM, losliggend
Vervangen dakbedekking, PVC, losliggend
33.34.13 Kunststof dakbedekkingssysteem, volledig gekleefd
Aanbrengen dakbedekking, EPDM, volledig verlijmd
Aanbrengen dakbedekking, PVC, volledig verlijmd
Vervangen dakbedekking, EPDM, volledig verlijmd
Vervangen dakbedekking, PVC, volledig verlijmd
33.34.14 Kunststof dakbedekkingssysteem, mechanisch bevestigd
Aanbrengen dakbedekking, EPDM, mechanisch bevestigd
Aanbrengen dakbedekking, PVC, mechanisch bevestigd
Vervangen dakbedekking, EPDM, mechanisch bevestigd
Vervangen dakbedekking, PVC, mechanisch bevestigd

33.35 Dakdetails
33.35.11 Bitumineus dakbedekkingssysteem, dakdetail
Aanbrengen mastiekhoek
Aanbrengen mastiekrib
Aanbrengen randstrook bitumineuze dakbedekking
Vervangen mastiekhoek
Vervangen randstrook bitumineuze dakbedekking
33.35.21 Kunststof dakbedekkingssysteem, dakdetail
Aanbrengen randstrook EPDM-dakbedekking
Aanbrengen randstrook PVC-dakbedekking
Afwerken PVC-dakbedekking
Vervangen randstrook PVC-dakbedekking
Vervangen randstrook EPDM-dakbedekking

33.38 Op te nemen onderdelen, baanvormige dakbedekkingen
33.38.11 Dakrandprofiel
Aanbrengen daktrim
Vervangen daktrim
33.38.21 Ballast/dakaankleding, betontegel
Aanbrengen ballastlaag, daktegels
Vervangen ballastlaag, daktegels
33.38.23 Ballast/dakaankleding, grind
Aanbrengen ballastlaag, dakgrind

33.41 Keramische en betonnen dakpannen
33.41.10 Dakpannenbedekking, keramische dakpan
Aanbrengen dakpannen, keramisch
Herleggen oude pannen en uitvoeren reparatiewerkzaamheden
33.41.20 Dakpannenbedekking, betonnen dakpan
Aanbrengen dakpannen, beton

33.51 Natuur- en kunststeen leien
33.51.10 Leienbedekking, natuursteen lei
Aanbrengen natuursteen, lei

33.71 Vezelcement-plaatbekledingen
33.71.10 Geprofileerde-plaatbekleding, geprofileerde vezelcementplaat
Aanbrengen golfplaat

33.80 Rietbedekkingen
33.80.10 Rieten dakbedekking
Aanbrengen dakafwerking, rietgebonden

34.20 Bestaand werk
34.20.10 Herstellen beglazingsvoeg, kit
Vervangen beglazingssysteem buitenkozijn, -raam en -deur, preventieve systemen
34.20.20 Herstellen beglazingsvoeg, beglazings-/paneelvattingsprofiel
Aanbrengen of vervangen glaslat

34.31 Enkelbladig glas
34.31.20 Enkelbladig glas, beglazing met kit en glaslatten
Plaatsen binnenbeglazing, enkel glas

34.33 Meerbladig isolerend glas
34.33.20 Meerbladig isolerend glasbeglazing met beglazingsprofielen
Plaatsen buitenbeglazing

35.34 Natuursteen blokken, platen en banden
35.34.10 Natuursteen blok/plaat
Aanbrengen vensterbank, natuursteen

35.35 Natuursteen dorpels en neuten
35.35.10 Natuurstenen dorpel/neut
Aanbrengen binnendorpel en neuten, hardsteen
Aanbrengen buitendorpel en neuten, hardsteen

35.44 Kunststeen blokken, platen en banden
35.44.10 Kunststeen blok/plaat
Aanbrengen vensterbank, kunststeen

35.45 Kunststeen dorpels en neuten
35.45.10 Kunststenen dorpel/neut
Aanbrengen binnendorpel en neuten, kunststeen
Aanbrengen spekband, kunststeen

36.30 Voegvullingen met kit
36.30.10 Voegvulling met kit
Aanbrengen van kitvoeg binnenkozijn
Aanbrengen van brandwerende kitvoeg binnenwand
Aanbrengen van brandwerende kitvoeg plafond
Aanbrengen van brandwerende kitvoeg vloer
Aanbrengen van dilatatievoegen in buitenwand
Aanbrengen van kitvoeg bij aansluitingen van betontrappen
Aanbrengen van kitvoeg bij aansluitingen van galerijplaten en balkonelementen
Aanbrengen van kitvoeg binnenwand
Aanbrengen van kitvoeg binnenwandafwerking
Aanbrengen van kitvoeg buitenwandafwerking
Aanbrengen van kitvoeg buitenwandopeningen, kozijn
Aanbrengen van kitvoeg (in zaagsnedes) betonvloeren, vloeistofdicht
Aanbrengen van kitvoeg vloerafwerking
Aanbrengen van kitvoeg vloerafwerking met sanitair
Vervangen van kitvoeg binnenkozijn
Vervangen van brandwerende kitvoeg binnenwand
Vervangen van brandwerende kitvoeg plafond
Vervangen van brandwerende kitvoeg vloer
Vervangen van dilatatievoegen in buitenwand
Vervangen van kitvoeg bij aansluitingen van betontrappen
Vervangen van kitvoeg bij aansluitingen van galerijplaten en balkonelementen
Vervangen van kitvoeg binnenwand
Vervangen van kitvoeg binnenwandafwerking
Vervangen van kitvoeg buitenwandopeningen, kozijn
Vervangen van kitvoeg buitenwandopeningen, topafdichting beglazing
Vervangen van kitvoeg in buitenwandafwerking
Vervangen van kitvoeg (in zaagsnedes) betonvloeren, vloeistofdicht
Vervangen van kitvoeg vloerafwerking
Vervangen van kitvoeg vloerafwerking met sanitair

36.50 Voegvullingen met voegprofielen
36.50.10 Voegvulling met voegprofiel
Aanbrengen dilatatieprofiel in binnenwand
Aanbrengen dilatatievoegenband

36.60 Voegvullingen met schuim
36.60.10 Voegvulling met schuim, kunststofschuim vulmiddel
Aanbrengen van PUR-schuim binnenwandopeningen
Aanbrengen van PUR-schuim buitenwandopeningen
Aanbrengen van PUR-schuim dakplaat en dakopening

37.30 Isolatie-elementen
37.30.10 Isolatiewerk, isolatie-elementenvloer na-isolatie-element
Aanbrengen na-isolatie vloer, steenwol
37.30.20 Isolatiewerk, isolatie-elementendak na-isolatie-element
Aanbrengen renovatieplaat op bestaand dakbeschot, hellend dak, PIR-isolatie
Aanbrengen spijkerflensdeken, na-isolatie

37.42 Isolatiedeklagen, ter plaatse gevormd
37.42.20 Isolatiewerk, ter plaatse gevormde isolatie, schelpen
Aanbrengen bodemafsluiting, zand, beton, korrels en schelpen

38.30 Beweegbare schermen, buiten
38.30.10 Uitval-zonnescherm
Monteren zonwering

42.23 Voorbehandeling ondergrond
42.23.10 Dekvloer, voorbehandeling ondergrond
Voorbehandelen ondergrond dekvloer

42.31 Gehechte morteldekvloeren
42.31.10 Gehechte morteldekvloer
Aanbrengen anhydriet gietdekvloer
Aanbrengen cementdekvloer

42.32 Morteldekvloeren op isolatie
42.32.10 Morteldekvloer op isolatie
Aanbrengen anhydriet gietdekvloer op polystyreen isolatiemateriaal
Aanbrengen cementdekvloer op polystyreen isolatiemateriaal
Aanbrengen van verzinkte netten voor vloerverwarming bij cementdekvloer
42.32.11 Morteldekvloer op isolatie, minerale wolplaat
Aanbrengen anhydriet gietdekvloer op steenwol isolatiemateriaal
Aanbrengen cementdekvloer op steenwol isolatiemateriaal

42.40 Vloerafwerkingen
42.40.11 Vloerafwerking, vloerafwerkingsmortel, kunstharsgebonden
Aanbrengen vloerafwerking, kunstharsgebonden

42.81 Profielen
42.81.11 Randafwerkingsprofiel
Opnemen dorpelijzer in cementdekvloer

443.31 Luiken
43.31.10 Vloerluik
Aanbrengen vloerluik

43.33 Omrandingen
43.33.10 Omranding
Aanbrengen rooster met omranding
Aanbrengen vloerluikomranding

43.41 Afdekprofielen
43.41.20 Waterslagprofiel
Aanbrengen waterslag, aluminium

44.31 Panelenplafonds
44.31.21 Panelenplafond, gipsplaat
Aanbrengen plafondbekleding, gipsplaat
44.31.22 Panelenplafond, vlakke vezelcementplaat
Aanbrengen plafondbekleding, houtwolcementplaat
44.31.30 Panelenplafond, houtwol-/houtspaanplaat
Aanbrengen akoestiekpanelen plafond
Aanbrengen isolatiepanelen plafond
44.31.40 Panelenplafond, houten plafondpaneel
Aanbrengen plafondbekleding, hout

44.41 In het werk af te werken systeemwanden
44.41.10 Panelen-systeemwand in het werk af te werken licht scheidingswandpaneel
Monteren prefab isolatiewand, vlasvezelkern
Monteren prefab separatiewand, vlasvezelkern
44.41.21 Systeemwand, beplating op skelet, metalen wandprofielgipsplaat
Monteren systeemwand, metaalskelet met gipsplaat, voorzieningen
Monteren systeemwand, metaalskelet, verplaatsbaar
44.41.80 Toebehoren systeemwand
Aanbrengen geluidisolatie boven systeemwanden

45.31 Regelwerk
45.31.10 Timmerwerk, regelwerk, gezaagd hout
Aanbrengen regelwerk, vuren

45.41 Beschietingen
45.41.11 Timmerwerk, beschieting, geprofileerd hout
Aanbrengen gevelbeschieting
Aanbrengen spijkerregel
45.41.20 Timmerwerk, beschieting, gipsplaat
Aanbrengen gipswandplaat
45.41.51 Timmerwerk, beschieting, multiplex
Aanbrengen meterbord
Aanbrengen wandbetimmering
Omtimmeren leidingkoker
Omtimmeren stalen kolom
Omtimmeren stalen ligger
45.41.63 Timmerwerk, beschieting, mdf plaat
Repareren vloer, hout, met plaatmateriaal

45.44 Profielstrokenbekledingen
45.44.11 Profielstrokenbekleding, geprofileerd hout
Aanbrengen sponningschroten
45.44.12 Profielstrokenbekleding, hout/kunststof bekledingsprofiel
Aanbrengen vensterbank, spaanplaat met kunststof deklaag

45.46 Aftimmeringen
45.46.11 Aftimmering, geprofileerd hout
Aanbrengen plafondplint
Aanbrengen vloerplint
45.46.20 Aftimmering, randafwerkingsprofiel
Aanbrengen aftimmering, tegen kozijn of wandeind, exclusief schilderwerk

45.81 Isolatie
45.81.12 Isolatiewerk, isolatieplaten, minerale wolplaat
Aanbrengen isolatie minerale wolplaat afbouwtimmerwerk
45.81.21 Isolatiewerk, isolatiedekens, deken minerale wol
Aanbrengen isolatie tussen regelwerk
Aanbrengen steenwolstrook op houten vloer

47.31 Kasten
47.31.11 Staande kast
Aanbrengen servies- en legkast
Plaatsen losse kast
47.31.12 Onderbouwkast
Aanbrengen keukenblok
Aanbrengen onderkast, kunststof front, inbouwkeuken
47.31.13 Wandkast
Aanbrengen bijzondere kast, inbouwkeuken
Aanbrengen bovenkast, kunststof front, inbouwkeuken
47.31.20 Post-/boodschappenkast
Aanbrengen postkast, in gestapelde bouw
Aanbrengen postkast
47.31.30 Technische kast
Monteren prefab meterkast
47.31.41 Kluis
Monteren muurkluis
Monteren vloerkluis

47.41 Aanrecht-, werk- en buffetbladen
47.41.20 Metalen aanrecht-/werk-/buffetblad
Aanbrengen aanrechtblad, RVS
47.41.40 Kunststof aanrecht-/werk-/buffetblad
Aanbrengen aanrechtblad, kunststof

48.43 Elastische vloerbedekkingen
48.43.10 Elastische vloerbedekking, elastische vloerbedekking
Leggen linoleum

48.44 Zachte vloerbedekkingen
48.44.10 Zachte vloerbedekking, zachte vloerbedekking
Leggen tapijt, getuft
Leggen tapijt, naaldvilt

48.45 Parket
48.45.10 Parket, houtparket
Leggen parketvloer


Voorbeeld van zo’n kostentabel

De tabel Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, afschotplaat
De tabel Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, afschotplaat

Prijscondities

  • Vermelde kosten betreffen directe kosten exclusief bouwplaatskosten, algemene kosten, winst/risico en BTW.
  • De bedragen zijn opgebouwd uit materiaalprijzen, arbeidskosten en eventueel kosten voor materieel.
  • De gehanteerde materiaalprijzen zijn gebaseerd op standaard bruto/netto korting.
  • De uurtarieven zijn gebaseerd op de betreffende CAO.
  • Maandelijkse update van de prijzen op de website.

Interesse?

Wil jij ook tijd besparen?

Profiteer van 10% introductiekorting. Bestel ‘Kostdat? Mijn… aannemerswerk’ snel voor slechts € 360,-.

Bestel direct
Bekijk de hele serie