Dakdekkerswerk

Eenvoudig bouwkosten berekenen voor dakdekkerswerk

Wil jij gemakkelijk de totale bouwkosten voor je klant in beeld hebben? Tijd besparen. In ‘Dakdekkerswerk’ vind je alles terug.

Je krijgt toegang tot onze kostendatabase en gebruikt de calculatietool om razendsnel een offerte te maken. En je ontvangt een handig zakboekje. All-in voor één scherpe prijs.

Profiteer nu van 10% introductiekorting. Betaal geen € 249,- maar slechts € 225,-.

Bestel direct

Online toegang tot alle bouwkostengegevens van Dakdekkerswerk

Inclusief calculatietool: maak jouw offertes in een handomdraai

Wij houden alle bouwkostengegevens maandelijks up-to-date

Inclusief handzaam boekje voor op de bouwplaats

Gemakkelijk tijd besparen

Het zijn drukke tijden. Zeker voor dakdekkers. Dan is het handig als je tijd kunt besparen op het maken van je offertes.

Het kost je al snel een paar uur van je tijd. Vaak ook nog in de avonduren of in het weekend. Wil je daar vanaf? ‘Kostdat? Mijn… dakdekkerswerk’ biedt actuele, onafhankelijke en getoetste kostengegevens.

Maak een calculatie en offerte in een handomdraai. Kijk hieronder welke gegevens je kunt verwachten.

Grondwerk
Dakdekkerswerk

Welke kostengegevens staan in ‘Kostdat? Mijn… dakdekkerswerk’

10.32 Plaatselijk sloopwerk
10.32.22 Sloopwerk metselwerk
Slopen schoorsteen
10.32.23 Sloopwerk houtconstructie
Slopen en verwijderen getimmerde goten
Slopen onderdeel hellend dak
Slopen onderdeel plat dak
10.32.30 Sloopwerk niet-constructief zelfstandig onderdeel
Slopen dakkapel
Verwijderen binnen-/buitenafwerking paneelvulling kozijnen
10.32.42 Sloopwerk dakbedekking
Slopen en verwijderen van afwerkingen, hellend dak
Slopen en verwijderen van afwerkingen, plat dak
Slopen en verwijderen van dakballast, plat dak
Slopen en verwijderen van dakrandafwerkingen, plat dak
Slopen rieten dak met onderconstructie
Verwijderen golfplaat

10.40 Stutwerk
10.40.10 Stutwerk
Afstempelen kapconstructies

22.31 Baksteen met mortel
22.31.12 Metselwerk met mortel, baksteen metselsteen
Metselen schoorsteen bovendaks

23.70 Bekledings- en afdekkingselementen
23.70.31 Betonnen afdekband/-plaat
Aanbrengen schoorsteenafdekplaat

24.31 Balkconstructies
24.31.11 Timmerwerk, balklagen/plafondhangers, gezaagd hout
Aanbrengen balklaag, raveling
Aanbrengen vuren balklaag
Zaagwerk houten balklaag
24.31.21 Timmerwerk, kapconstructie, gezaagd hout
Aanbrengen gording op bestaand metselwerk
Aanbrengen gording op stalen spant
Aanbrengen gording van gezaagd vurenhout op gordingschoenen, gemonteerd op muurregel
Aanbrengen gording van gezaagd vurenhout op gordingschoenen, gemonteerd op wand
Aanbrengen gording van gezaagd vurenhout, oplegging op wand met behulp van noodspant
Aanbrengen gording, slaper
Aanbrengen gordingconstructie, gezaagd vurenhout
Aanbrengen muurplaat
Aanbrengen ruiter

24.32 Regel-, tengel- en rachelwerk
24.32.10 Timmerwerk, regelwerk, gezaagd hout
Aanbrengen regelwerk, vuren
Aanbrengen muurregel
24.32.20 Timmerwerk, tengel- en rachelwerk, gezaagd hout
Aanbrengen panlat, daktengel en folie
Aanbrengen rietlat/knelplank op dakbeschot

24.41 Beschietingen
24.41.11 Timmerwerk, beschieting, geprofileerd hout
Aanbrengen dakbeschot, hellende en platte daken
24.41.32 Gelijmd werk, vlakke vezelcementplaat
Aanbrengen beschieting, cementgebonden houtvezelplaat
24.41.51 Timmerwerk, beschieting, multiplex
Aanbrengen gootplank
Aanbrengen plaatmateriaal okoumé multiplex, buiten

24.42 Vlakke-plaatbekledingen
24.42.71 Vlakke-plaatbekleding, vlakke massief kunststofplaat
Aanbrengen plaatmateriaal, volkernplaat

24.44 Profielstrokenbekledingen
24.44.11 Profielstrokenbekleding, geprofileerd hout
Aanbrengen rabatdelen dakrand, meranti

24.51 Spanten, liggers en kolommen
24.51.10 Ruwbouw stelwerk houten elementen, houten spant
Stellen spant van gezaagd vurenhout

24.85 Ankers en bevestigingsmiddelen
24.85.11 Muurplaatanker
Aanbrengen drager en gordinglas

25.32 Constructie-onderdelen
25.32.10 Stalen raamwerk
Aanbrengen staalconstructie, balken

25.33 Platen, profielen en kabels
25.33.16 Dakelement, metalen sandwichpaneel
Aanbrengen dakplaat, staal
Aanbrengen dakplaat, staal, sandwichpaneel

30.41 Dakvensters
30.41.10 Houten dakvenster
Aanbrengen tuimelvenster
Repareren dakraam
30.41.30 Kunststof dakvenster
Aanbrengen dakraam

30.43 Daklichtkoepels en daklichtkappen
30.43.10 Daklichtkoepel
Aanbrengen lichtkoepel, rechthoekig
Aanbrengen lichtkoepel, rond
Aanbrengen lichtstraat

33.31 Voorbehandeling ondergrond, baanvormige dakbedekkingen
33.31.20 Naadafwerking/dampremmende laag
Aanbrengen dampremmende laag, op plat dak

33.32 Isolatie/afschotlaag
33.32.11 Isolatiewerk, isolatieplaten, minerale wolplaat
Aanbrengen dakisolatie, steenwol, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, steenwol, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, steenwol, vlakke plaat
Vervangen dakisolatie, steenwol, vlakke plaat
33.32.14 Isolatiewerk, isolatieplaten, hard kunststofschuim plaat
Aanbrengen dakisolatie voor stallen, agrarische bewaarplaatsen en opslagloodsen
Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, EPS 100, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, vlakke plaat
Vervangen dakisolatie, EPS 100, vlakke plaat
Aanbrengen dakisolatie, EPS 200, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, EPS 200, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, EPS 200, vlakke plaat
Vervangen dakisolatie, EPS 200, vlakke plaat
Aanbrengen dakisolatie, PIR, afschotplaat
Vervangen dakisolatie, PIR, afschotplaat
Aanbrengen dakisolatie, PIR, vlakke plaat
Vervangen dakisolatie, PIR, vlakke plaat

33.33 Bitumineuze dakbedekkingen
33.33.11 Bitumineus dakbedekkingssysteem, losliggend
Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, losliggend
Overlagen dakbedekking, bitumineus, éénlaags, losliggend
Vervangen dakbedekking, bitumineus, losliggend
33.33.13 Bitumineus dakbedekkingssysteem, volledig gekleefd
Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, volledig gekleefd / gebrand
Overlagen dakbedekking, bitumineus, éénlaags, volledig gekleefd
Vervangen dakbedekking, bitumineus, volledig gekleefd / gebrand
33.33.14 Bitumineus dakbedekkingssysteem, mechanisch bevestigd
Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, mechanisch bevestigd
Onderhoudswerkzaamheden dakbedekking, bitumineus
Overlagen dakbedekking, bitumineus, éénlaags, mechanisch bevestigd
Vervangen dakbedekking, bitumineus, mechanisch bevestigd

33.34 Kunststof dakbedekkingen
33.34.11 Kunststof dakbedekkingssysteem, losliggend
Aanbrengen dakbedekking, EPDM, losliggend
Aanbrengen dakbedekking, PVC, losliggend
Vervangen dakbedekking, EPDM, losliggend
Vervangen dakbedekking, PVC, losliggend
33.34.13 Kunststof dakbedekkingssysteem, volledig gekleefd
Aanbrengen dakbedekking, EPDM, volledig verlijmd
Vervangen dakbedekking, EPDM, volledig verlijmd
Aanbrengen dakbedekking, PVC, volledig verlijmd
Vervangen dakbedekking, PVC, volledig verlijmd
33.34.14 Kunststof dakbedekkingssysteem, mechanisch bevestigd
Aanbrengen dakbedekking, EPDM, mechanisch bevestigd
Aanbrengen dakbedekking, PVC, mechanisch bevestigd
Vervangen dakbedekking, EPDM, mechanisch bevestigd
Vervangen dakbedekking, PVC, mechanisch bevestigd

33.35 Dakdetails
33.35.11 Bitumineus dakbedekkingssysteem, dakdetail
Aanbrengen randstrook bitumineuze dakbedekking
Aanbrengen mastiekhoek
Aanbrengen mastiekrib
Vervangen randstrook bitumineuze dakbedekking
Vervangen mastiekhoek
33.35.21 Kunststof dakbedekkingssysteem, dakdetail
Afwerken PVC-dakbedekking
Aanbrengen randstrook PVC-dakbedekking
Vervangen randstrook PVC-dakbedekking
Vervangen randstrook EPDM-dakbedekking
Aanbrengen randstrook EPDM-dakbedekking

33.38 Op te nemen onderdelen, baanvormige dakbedekkingen
33.38.11 Dakrandprofiel
Aanbrengen daktrim
Vervangen daktrim
33.38.21 Ballast/dakaankleding, betontegel
Aanbrengen ballastlaag, daktegels
Vervangen ballastlaag, daktegels
33.38.23 Ballast/dakaankleding, grind
Aanbrengen ballastlaag, dakgrind
Vervangen ballastlaag, dakgrind

33.41 Keramische en betonnen dakpannen
33.41.10 Dakpannenbedekking, keramische dakpan
Aanbrengen dakpannen, keramisch
Herleggen oude pannen en uitvoeren reparatiewerkzaamheden
33.41.20 Dakpannenbedekking, betonnen dakpan
Aanbrengen dakpannen, beton

33.51 Natuur- en kunststeen leien
33.51.10 Leienbedekking, natuursteen lei
Aanbrengen natuursteen, lei

33.71 Vezelcement-plaatbekledingen
33.71.10 Geprofileerde-plaatbekleding, geprofileerde vezelcementplaat
Aanbrengen golfplaat

33.80 Rietbedekkingen
33.80.10 Rieten dakbedekking
Aanbrengen dakafwerking, rietgebonden

36.60 Voegvullingen met schuim
36.60.10 Voegvulling met schuim, kunststofschuim vulmiddel
Aanbrengen van PUR-schuim dakplaat en dakopening

37.30 Isolatie-elementen
37.30.20 Isolatiewerk, isolatie-elementendak na-isolatie-element
Aanbrengen renovatieplaat op bestaand dakbeschot, hellend dak, PIR-isolatie

45.31 Regelwerk
45.31.10 Timmerwerk, regelwerk, gezaagd hout
Aanbrengen regelwerk, vuren

50.00 Algemeen
50.00.50 Bijbehorende verplichtingen: algemeen
Verwijderen, aansluiten, loodgietersinstallatie

50.31 Dakgoten
50.31.10 Metalen dakgootelement
Monteren dakgoot, standaard, metaal
Vervangen dakgoot, standaard, metaal

50.32 Dakgootbekledingen
50.32.12 Dakgootbekleding, vlakke zinken plaat
Monteren dakgoot, maatwerk, zink
Monteren kilgoot, maatwerk, zink
Monteren verhoolgoot, maatwerk, zink
Vervangen dakgoot, maatwerk, zink
Vervangen kilgoot, maatwerk, zink
Vervangen verhoolgoot, maatwerk, zink

50.41 Metalen buisleidingen
50.41.10 Aanleg metalen buisleiding, stalen buis
Aansluiten hemelwaterafvoerbuis, dakgoot, gecoat en verzinkt staal
Monteren hemelwaterafvoerbuis, slagvast ondereind, verzinkt staal
Vervangen hemelwaterafvoerbuis, slagvast ondereind, verzinkt staal
50.41.30 Aanleg metalen buisleiding, zinken buis
Monteren hemelwaterafvoerbuis, zink
Vervangen hemelwaterafvoerbuis, zink

50.48 Verbindingen
50.48.21 Vaste verbinding, leidingverbindings-/aansluitstuk
Monteren hulpstuk voor hemelwaterafvoerbuis, PVC
Vervangen hulpstuk voor hemelwaterafvoerbuis, PVC
50.48.22 Vaste verbinding, dakgootverbindings-/aansluitstuk
Monteren hulpstuk voor dakgoot, PVC
Monteren hulpstuk voor bakgoot
Monteren hulpstuk voor mastgoot
Vervangen hulpstuk van dakgoot, PVC
Vervangen hulpstuk van bakgoot
Vervangen hulpstuk voor mastgoot

50.50 Appendages
50.50.10 Dakafvoer
Monteren hemelwaterafvoer, onderdeel
Monteren kiezelbak
Monteren platdakafvoer, UV-systeem
Vervangen hemelwaterafvoer, onderdeel
Vervangen kiezelbak
Vervangen platdakafvoer, UV-systeem
50.50.30 Vergaarbak
Monteren vergaarbak
Vervangen vergaarbak

50.60 Tanks
50.60.11 Grond-/oppervlakte-/hemelwatertank, montage tank/vat
Monteren afvoerpomp, hemelwater
Vervangen afvoerpomp, hemelwater

70.33 Omzetters
70.33.40 PV-module
70.33.40.01 Monteren omvormer, zonnepaneel
70.33.40.02 Monteren zonnepaneel, fotovoltaïsch
70.33.40.03 Vervangen omvormer, zonnepaneel
70.33.40.04 Vervangen zonnepaneel, fotovoltaïsch


Voorbeeld van zo’n kostentabel

De tabel Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, volledig gekleefd/gebrand.
Specificatie van de tabel Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, volledig gekleefd/gebrand

Prijscondities

  • Vermelde kosten betreffen directe kosten exclusief bouwplaatskosten, algemene kosten, winst/risico en BTW.
  • De bedragen zijn opgebouwd uit materiaalprijzen, arbeidskosten en eventueel kosten voor materieel.
  • De gehanteerde materiaalprijzen zijn gebaseerd op standaard bruto/netto korting.
  • De uurtarieven zijn gebaseerd op de betreffende CAO.
  • Maandelijkse update van de prijzen op de website.

Interesse?

Wil jij ook tijd besparen?

Profiteer van 10% introductiekorting. Bestel ‘Kostdat? Mijn… dakdekkerswerk’ snel voor slechts € 225,-.

Bestel direct
Bekijk de hele serie