Aannemerswerk Sloopwerk

Eenvoudig bouwkosten berekenen voor stut- en sloopwerk

Wil jij gemakkelijk de totale bouwkosten voor je klant in beeld hebben? Tijd besparen. In ‘Stut- en sloopwerk’ vind je alles terug.

Je krijgt toegang tot onze kostendatabase en gebruikt de calculatietool om razendsnel een offerte te maken. En je ontvangt een handig zakboekje. All-in voor één scherpe prijs.

Profiteer nu van 10% introductiekorting. Betaal geen € 249,- maar slechts € 225,-.

Bestel direct

Online toegang tot alle bouwkostengegevens van stut- en sloopwerk

Inclusief calculatietool: maak jouw offertes in een handomdraai

Wij houden alle bouwkostengegevens maandelijks up-to-date

Inclusief handzaam boekje voor op de bouwplaats

Gemakkelijk tijd besparen

Het zijn drukke tijden. Zeker voor aannemers. Dan is het handig als je tijd kunt besparen op het maken van je offertes.

Het kost je al snel een paar uur van je tijd. Vaak ook nog in de avonduren of in het weekend. Wil je daar vanaf? ‘Kostdat? Mijn… stut- en sloopwerk’ biedt actuele, onafhankelijke en getoetste kostengegevens.

Maak een calculatie en offerte in een handomdraai. Hieronder zie je welke gegevens je kunt verwachten.

Grondwerk
Stutwerk

Welke kostengegevens staan in ‘Kostdat? Mijn… stut- en sloopwerk’

05.31 Loodsen en keten
05.31.10 Bouwkeet
Semi-permanente units als eenvoudig kantoor
05.31.20 Bouwloods
Romneyloods

05.32 Beschikbaarstelling materieel
05.32.10 Werktuig
Terreinafwerking

05.42 Afsluitingen en reclame
05.42.21 Stofschot
Aanbrengen plaatmateriaal voor een stofschot

05.52 Uitzetten
05.52.11 Bouwraam
Uitzetten bouwwerk

05.62 Tijdelijke bemaling
05.62.10 Open bemaling
In stand houden open bemaling
05.62.20 Bronbemaling
Aan- en afvoerkosten materieel bronbemaling
Aanbrengen bronbemaling, bouwput
Bronbemalingsinstallatie
Aanbrengen en trekken van een peilbuis
Aanbrengen filter met stijgbuis voor deepwellbron
Huren deepwellpomp bemaling in bouwput
Maken boorgaten ten behoeve van deepwellbemaling in bouwput
In stand houden deepwellbemaling in bouwput
Drainagezand tijdelijke bronbemaling
Installeren en verwijderen pompinstallatie
In stand houden bronbemaling in bouwput
Verwijderen bronbemaling in bouwput

05.71 Tijdelijke damwanden
05.71.11 Heien damwand, stalen damwandprofiel
Heien stalen damwand, huur 60 dagen
Heien stalen damwand, huur 120 dagen
Heien stalen damwand, huur 180 dagen
05.71.12 Trillen damwand, stalen damwandprofiel
Hoogfrequent trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 60 dagen
Hoogfrequent trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 120 dagen
Hoogfrequent trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 180 dagen
Trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 60 dagen
Trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 120 dagen
Trillen damwand, stalen damwandprofiel, huur 180 dagen

05.74 Bewerkingen tijdelijke funderingspalen
05.74.10 Snellen paalkop
Bewerken betonnen paalkop

10.31 Totaal sloopwerk
10.31.10 Totaal sloopwerk
Slopen betonvloer

10.32 Plaatselijk sloopwerk
10.32.11 Sloopwerk terreinverharding
Verwijderen verhardingen en riolering terrein
Verwijderen betonbanden
10.32.12 Verwijderen boom
Verwijderen boom
Verwijderen stobben
10.32.13 Trekken funderingspaal
Trekken heipalen
Trekken palen tijdelijke bouwput van Berlinerwand
10.32.14 Trekken damwand
Trekken damwand, staal
Verwijderen draagconstructie en buisstempels tijdelijke binnenstempeling in bouwput
Verwijderen Berliner wanden in bouwput, tijdelijk
10.32.21 Sloopwerk betonconstructie
Sloopwerk beganegrondvloer
Sloopwerk betonconstructie, verdiepingsvloeren
Slopen afdekbanden
Slopen gevelbanden
Slopen betonnen fundering onder tuinmuur
10.32.22 Sloopwerk metselwerk
Slopen buitenwanden, machinaal
Slopen buitenwanden, handmatig
Slopen binnenwanden, machinaal
Slopen binnenwanden, handmatig
Slopen raamdorpel
Slopen rollaag
Slopen schoorsteen
Slopen toog in spouwblad, hoogte 100 mm
Slopen hanenkam in spouwblad, hoogte 100 mm
Maken vertanding in metselwerk
Slopen gemetselde poer, halfsteens
Slopen gemetselde tuinmuur
10.32.23 Sloopwerk houtconstructie
Slopen balklaag
Slopen buitenpui
Slopen en verwijderen getimmerde goten
Slopen onderdeel hellend dak
Slopen houten balkonhek
Slopen kozijnbetimmering
Slopen onderdeel plat dak
Slopen onderdorpel en neuten, inkorten deurkozijn
Slopen vensterbank
Slopen vloerdelen
Verwijderen glaslatten
Verwijderen onderdorpel meranti kozijn
Verwijderen stofdorpel, hout
10.32.24 Sloopwerk metaalconstructie
Verwijderen omheining
10.32.30 Sloopwerk niet-constructief zelfstandig onderdeel
Slopen binnendeurkozijn
Verwijderen binnendeur
Slopen buitendeur
Slopen buitendeurkozijn
Slopen binnenwandopeningen
Slopen buitenwandopeningen
Slopen dakkapel
Slopen draairaam of draai-valraam
Slopen gevelbeschieting hout
Slopen keuken
Slopen plafondafwerking
Slopen systeemwand, metaalskelet met gipsplaat
Slopen voorzetwand, metaalskelet met gipsplaat, dubbele beplating
Slopen wandafwerkingen, wandtegel of baan, natuursteen
Verwijderen binnen-/buitenafwerking paneelvulling kozijnen
Verwijderen garagekanteldeur, staal
Verwijderen garageroldeur, staal
Verwijderen garagesectionaaldeur, staal
Verwijderen bedrijfsdeur, aluminium, overheaddeur
Verwijderen glas
Verwijderen beglazing, binnenbeglazing, in bestaande binnenkozijn en deur
Verwijderen tussendorpel of -stijl meranti kozijn
Verwijderen zonwering
Slopen aluminium waterslag
Slopen trap
Asbestsanering wand- en plafondplaten
10.32.41 Sloopwerk plaat-/profielbekleding
Slopen wandafwerking
Verwijderen gevelisolatiesysteem, geëxpandeerd polystyreen hardschuim
Asbestsanering borstwering
Asbestsanering schoorsteen mantelbeplating
10.32.42 Sloopwerk dakbedekking
Slopen en verwijderen van dakrandafwerkingen, plat dak
Slopen en verwijderen van dakballast, plat dak
Slopen en verwijderen van afwerkingen, hellend dak
Slopen rieten dak met onderconstructie
Verwijderen golfplaat
Slopen en verwijderen van afwerkingen, plat dak
Asbestsanering golfplaten
Asbestsanering dakbeschot
10.32.43 Sloopwerk stukadoorwerk
Verwijderen buitengevelisolatiesysteem
Verwijderen stucwerk
10.32.44 Sloopwerk tegelwerk
Slopen wandtegelwerk
Slopen en verwijderen vloertegel of baan
10.32.45 Sloopwerk dekvloer
Slopen en verwijderen vloerafwerking, dekvloer
Slopen dekvloer
10.32.46 Sloopwerk vloerbedekking
Slopen vloerafwerking, hout
Verwijderen vloerbedekking
Verwijderen vloerplint, hout
Asbestsanering vloerbedekking
10.32.51 Sloopwerk leiding
Verwijderen buitenriolering
Asbestsanering standleidingen
10.32.53 Verwijderen put/tank
Verwijderen gemetselde of betonnen inspectieput
Verwijderen kunststof inspectieput
Verwijderen straat-/ trottoirkolk

10.40 Stutwerk
10.40.10 Stutwerk
Afstempelen gevels
Afstempelen kapconstructies
Afstempelen vloeren

10.50 Hak- en breekwerk
10.50.10 Hak- en breekwerk
Aanbrengen sparing voor onderslagbalk onder bestaande vloer
10.50.11 Hak- en breekwerk, gaten
Maken aansluiting op rioolput
10.50.13 Hak- en breekwerk, inzaging
Zagen van betonverharding

17.32 Terreinmeubilair
17.32.42 Afvalcontainer
Afvalcontainer schoon puin
Afvalcontainer bouw- en sloopafval
Afvalcontainer hout
Afvalcontainer tuinhout
Afvalcontainer tuin- en plantsoenafval
Afvalcontainer grond

20.31 Paalfunderingen van vooraf vervaardigde palen
20.31.32 Trillen funderingspaal, stalen paalsegment
Trillen palen tijdelijke bouwput van Berlinerwand

20.41 Damwanden van vooraf vervaardigde damwandprofielen
20.41.43 Inbrengen damwand, staalprofiel, gezaagd hout
Aanbrengen Berlinerwanden in bouwput, tijdelijk

22.72 Voegwerk
22.72.10 Voegwerk
Voegwerk uithakken metselwerk

70.62 Energiekabels, laagspanning
70.62.11 Energiekabel, laagspanning, aanleg leiding in de grond
Verschroten energiegrondkabel, laagspanning, YMvKmb 0,6/1 kV, lage moeilijkheidsfactor kabeltracé


Voorbeeld van zo’n kostentabel

De tabel Slopen buitenpui
De tabel Slopen buitenpui

Prijscondities

  • Vermelde kosten betreffen directe kosten exclusief bouwplaatskosten, algemene kosten, winst/risico en BTW.
  • De bedragen zijn opgebouwd uit materiaalprijzen, arbeidskosten en eventueel kosten voor materieel.
  • De gehanteerde materiaalprijzen zijn gebaseerd op standaard bruto/netto korting.
  • De uurtarieven zijn gebaseerd op de betreffende CAO.
  • Maandelijkse update van de prijzen op de website.

Interesse?

Wil jij ook tijd besparen?

Profiteer van 10% introductiekorting. Bestel ‘Kostdat? Mijn… stut- en sloopwerk’ snel voor slechts € 225,-.

Bestel direct
Bekijk de hele serie