Vanaf 3 april 2018 is er € 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Hierbij ligt de focus op ontwikkeling van innovatieve producten, meldt het RVO.

De programmalijn Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen richt zich op innovaties die snel gerealiseerd kunnen worden in de bestaande bouw. Consortia ontwikkelen prototypes van innovatieve producten die woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij helpen maken.
De innovaties moeten grootschalig kunnen worden toegepast en in snel tempo worden geproduceerd. De programmalijn past in de kabinetsplannen om CO2-doelstellingen te behalen. Voor eind 2021 zijn 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij.
Wie van plan is subsidie aan te vragen, kan zijn projectidee vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het TKI Urban Energy, via het online projectideeformulier. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO.nl. Hier is het onder andere mogelijk om projectidee te toetsen.

De redactie van Cobouw Bouwkosten is bezig om onder andere gasloze varianten van gebouwen toe te voegen in de tool Taxarom Online. Halverwege dit jaar zou deze varianten in de database van het softwareprogramma toegevoegd moeten zijn.